Ochrona danych osobowych

1. Treść oferty online
Autor nie udziela żadnej gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani jakość przekazywanych informacji. Roszczenia wobec autora wynikające z odpowiedzialności za szkody o charakterze materialnym lub intelektualnym powstałe w związku z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem opublikowanych informacji lub w związku z użyciem błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wyłączone przy założeniu, że ze strony autora nie doszło wyraźnie do świadomego lub istotnego zaniedbania. Wszystkie oferty są otwarte i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron albo całej oferty lub też do czasowego albo trwałego przerwania publikacji stron bez odrębnego informowania o tym.


2. Odsyłacze i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („hiperłączy”), które są poza obszarem odpowiedzialności autora, roszczenia wynikające z odpowiedzialności mogłyby zostać uznane wyłącznie wtedy, jeśli autor miałby informacje o treści tych stron, a z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe i korzystne ograniczenie korzystania z nich, jeśli zawierają treści niezgodne z prawem. Autor niniejszym oświadcza, że w momencie udostępniania odsyłaczy na stronach prowadzących do nich nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualne lub przyszłe zmiany, treść lub autorstwo linkowanych/udostępnianych stron. Z tego powodu wyraźnie dystansuje się od treści wszelkich linkowanych/udostępnianych stron, które zostały zmienione po opublikowaniu odsyłacza. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy udostępnionych w ramach własnej oferty internetowej, a także treści opublikowanych przez osoby trzecie w księdze gości, na forach dyskusyjnych, listach linków lub bazach danych adresów wykonanych przez autora oraz wszystkich pozostałych formach baz danych, do których jest możliwy dostęp zewnętrzny i uzupełnianie ich treści. Za bezprawne, błędne lub niepełne treści, a przede wszystkim za szkody powstałe przy korzystaniu lub niekorzystaniu z informacji udostępnionych w ten sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie administrator strony, do której prowadzi odsyłacz, a nie ten, kto za pośrednictwem linku odsyła do odpowiednich treści.


3. Prawa autorskie i znaki towarowe
Autor stara się we wszystkich publikacjach uwzględniać prawa autorskie do wykorzystanych obrazów, grafik, plików dźwiękowych, plików wideo oraz teksów, wykorzystywać własne obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo i teksty lub wykorzystywać obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo i teksty, które nie podlegają licencji. Wszystkie znaki towarowe zawarte w ofercie internetowej lub chronione przez osoby trzecie podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom dotyczącym właściwego znaku towarowego oraz prawu do korzystania ze znaków przez poszczególnych upoważnionych użytkowników. Wnioski te nie zostały oparte wyłącznie na podstawie prostego przekonania, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Copyright do przedmiotów opublikowanych i wytworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Kopiowanie lub korzystanie z grafik, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub prasowych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.


4. Ochrona danych osobowych
Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub handlowych (adresy poczty elektronicznej, nazwy, adresy), publikacja tych danych przez użytkownika jest wyłącznie dobrowolna. Korzystanie ze wszystkich usług i płacenie za nie – jeśli jest to technicznie możliwe i korzystne – jest możliwe bez podawania takich danych lub po podaniu danych anonimowych albo pseudonimu. Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w stopce lub podobnych danych, np. adresów, numerów faksów i telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które osoby te nie zostały wyraźnie poproszone, nie jest dozwolone. W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się możliwość wykonania kroków prawnych wobec wysyłających tzw. spam.


5. Skutki prawne wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy uważać za część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na aktualną stronę. Jeśli części lub poszczególne treści nie są zgodne, już nie są zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, treść i obowiązywanie pozostałych części pozostają nienaruszone.


6. Przetwarzanie danych
Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwa, adres i adresy poczty elektronicznej), zawsze odbywa się to w możliwie najbardziej dobrowolny sposób. Oferty i usługi, jeśli jest to możliwe, zawsze udostępniamy bez proszenia o dane osobowe. Zwracamy uwagę na fakt, że przekazywane danych przez internet (np. w komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być zagrożone w związku z lukami w systemach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Korzystanie z danych udostępnionych w stopce przez osoby trzecie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych jest wyraźnie sprzeczne z niniejszymi postanowieniami. Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, np. spamu.


7. Analiza statystyk/śledzenie odwiedzin
Na niniejszej stronie internetowej są wykorzystywane mechanizmy do analizy statystycznej jej odwiedzin. Informacje o korzystaniu z oferty internetowej są zapisywane na serwerze administratora w Niemczech. Państwa adres IP nie jest nigdzie protokołowany ani zapisywany. Mechanizm śledzenia odwiedzin nie polega na wykorzystaniu tzw. plików „cookies” (pliki tekstowe), dlatego też na Państwa komputerze nie są zapisywane żadne „ciasteczka”. Nie jest więc konieczności wyłączenia funkcji ich zapisywania w przeglądarce. Mają Państwo prawo do odmowy protokołowania danych o korzystaniu ze strony internetowej. W tej sprawie należy wysłać krótką wiadomość na adres info@bohnenkamp.de.