Bohnenkamp Suisse AG

Bohnenkamp Suisse AG odpowiada za działalność handlową grupy Bohnenkamp w Szwajcarii.
To w 100% spółka córka Bohnenkamp AG z Osnabrücku.