Bohnenkamp Eastern Group

Od 1 lipca Bohnenkamp Eastern Group jest stuprocentową spółką córką Bohnenkamp AG. Dysponując 140 pracownikami w 7 państwach (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja i Kazachstan), stanowi największą jednostkę w grupie zaraz po centrali w Osnabrücku. Z centrali w Rydze zarządza 9 oddziałami logistyki oraz 11 oddziałami sprzedaży.